بنویسید نفت بخوانید گاز
  • اجتماعی

  • شهریور 28، 1400 - 05:45


شورای اسلامی انگوران تهلو :امیدوارم مسؤلان و نمایندگان حرف های دل ما را بشنوند و اقداماتی برای اجرایی شدن
تعهدات پیمانکار خط انتقال نفت را پبگیری کنند و حق مردم را بگیرند

مرضیه ساحلی زادگان

یکی از عملیات های مخاطره آمیز در صنعت ساخت و ساز بدون شک عملیات حفاری می باشد که باید با رعایت نکات ایمنی در حفاری انجام شود.

مرضیه ساحلی زادگان _ روزنامه دریای اندیشه: عدم پیاده سازی صحیح این نکات و استفاده از  تجهیزات ایمنی، ممکن است به هزینه جان نیروی انسانی تمام شود.

بی تردید خطوط لوله انتقال گاز و نفت از شریان‌های مهم اقتصادی و از سرمایه های ارزشمند ملـی بـه شـمار می روند. بنابراین لازم است در صیانت از آن کلیه مجموعه های کارفرمائی، پیمانکـاری و بهـره بـرداری، مسئولیت نموده و برای طراحی، اجراء و نظارت در ساخت و نیز نگهداری از آن از پیشرفته ترین فن‌آوری هـا، معتبرترین استانداردها و دستورالعمل ها و از کارآمدترین نیروی انسـانی اسـتفاده نمایند.

همچنـین ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط زیست بایستی همواره مد نظر و در سرلوحه همه مسئولین و دست اندرکاران احداث و بهره برداری از تأسیسات صنایع گاز و نفت قرار داشته باشد.

 این مجموعه عظیم از سرمایه کشـور است که از نظرهـا پنهـان و در زیـر زمین دفن می گردد، در صورت کوچکترین غفلت در رعایت کیفیت و استانداردها ممکن است انرژی کشـور را دچار مخاطره و سرمایه ها و منابع اقتصادی و انسانی مملکت را نابود سازد.

در ارتباط با خطوط لوله های نفت و گاز که در اراضی خارج از محدود شهری در فاصله زمانی میان تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۴۷ تا زمان تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، احداث شده‌اند، مهمترین مسأله، با توجه به تصرف مجانی عرصه، طرح دعاوی متعدد مطالبه خسارت و بهای اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و اداری می باشد.

محمد باهنر شورای اسلامی انگوران تهلو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دریای اندیشه از خمیر گفت:شاید سالها پیش زمانیکه خط انتقال گاز می خواست از کنار روستاها بگذرد زیاد بر چگونگی قوانین اشراف نداشتند و گاها کم توجهی شوراهای وقت روستاها را دچار مشکل کرد که هنوز هم تبعات آن متوجه مردم است.

محمد باهنر با بیان اینکه نزدیکی خط انتقال گاز به محله ها و جاده ها خبر داد و افزود: بعد از استقرار کامل ادعای مالکیت بر حریم ۲۵۰ متری، ساکنین این روستا مجبور بودند خانه ها را ترک کنند و روستای مثل انگوران تهلو و روستاهای دیگر اختیار کسب و کار کنار جاده های خود که می توانست برای جوانان شغل به همراه داشته باشد، را نداشتند.

باهنر یادآور شد: زخمی که این خط انتقال بر دل مردم گذاشت، موجب شد تا مردم هوشیار باشند و اگر قرار است خط انتقالی بگذرد باید با فاصله مطمئنه از محل های مسکونی باشد.

وی اشاره کرد: چند سال پیش خط انتقال نفت نقشه حفاری خود را در کنار خط گاز ترسیم کرد و مردم بیاد بد عهدی خط گاز افتادند. با توجه به ضرب المثل، عاقل دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود، این بار مردم خواهان حق خود بودند.

پیمانکاران شرکت نفت می گفتند: حفاری خط نفت حریمی ندارد و خارج از حریم گاز نیست، ما از کنار هر روستایی که نفت رد کنیم حتما خدمات اجتماعی به آنها خواهیم داد و هر گونه آسیبی به جاهای عمومی برسانیم آنرا جبران خواهیم کرد.

ولی امروز که لوله های عظیم انتقال نفت به زیر خاک رفت، قول های دوستان مانند این لوله ها دفن شد و هم لبخندهای ابتدای کارشان تبدیل به اخم شد حتی تلفن هایشان را بر روی نمایندگان مردم جواب نمی دهند.

محمد باهنر در این گفتگو اظهار کرد: روستاهای دیگر را نمی دادنم ولی در روستای انگوران تهلو قول حفر گودال آب انبار برای جمع آوری سیل آبهای سرگردان دادند که در حد قول باقی ماند، جاده های اصلی و راه های ورودی ما را با ماشین آلات خود داغون کردند، از همه بدتر بر روی خط انتقال آب، بین چاه لیمو تا انگوران بطول یک کیلومتر خروارها خاک دپو کردند که اگر در زیر این دپوها شکستی اتفاق بیفتد، یک ماه بی آب می شویم و بحرانی عظیم بوجود خواهد آمد.

 

باهنر در پایان گفت: این جای سخن ما با مسؤلان نظارتی، مسؤلان اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می باشد که همه این دوستان از بیت المال حقوق می گیرند تا مدافع حق مردم باشند.

بارها و بارها این مسیرها را عبور کرده اید و دیدید آنچه را من بیان کرده ام، اگر دیدید و هیچ کاری نکردید بترسید از آخرت و مردمی که رهایتان نمی کنند تا حقشان را از شما نگیرند، و اگر ندیده اید توصیه من این است حتما به چشم پزشک خوب مراجعه کنید.

امیدوارم مسؤلان  و نمایندگان ما حرف های دل ما را شنیده باشند و اقدامات خود را برای اجرای تعهدات، پیمانکار خط انتقال نفت را پبگیری کنند و حق مردم را بگیرند.